КИНГИЛЛЕР ХРОНИКА

Патрик Ротфусстун "Kingkiller Chronicle" лицензиялуу зергер буюмдары.
Патрик Ротфусс ушул линия үчүн Kingkiller зергер буюмдарынын ар биринин жасалгалоо процессине активдүү катышат.

24 азыктары

24 азыктары