Тогуз шакек эркектер

чыпка
   "Асман астындагы эльф падышалары үчүн үч шакек,
   Жети эргежээлдерге таштан жасалган залдарында,
   Тогуз өлүмгө дуушар болгон Өлүмчүлөр үчүн,
   Анын караңгы тактысында Кара Теңир үчүн бирөө. . ."

   9 азыктары

   9 азыктары