FUTHARK RUNES - АЛТЫН

Рундар - байыркы европалык уруулар 2000 жыл мурун жерди жана нерселерди атоо, бакыт жана байлыкты тартуу, коргоону камсыз кылуу жана келечектеги окуялардын сыйкырдуу жолу менен колдонуп келген мистикалык алфавит. Рундар ташка же жыгачка оюп түшүрүлгөн. Балта, бычак же кескич сыяктуу куралдар оңой менен ийри сызыктарды пайда кылган эмес, ошондуктан руна тамгалары түз сызыктар менен гана түзүлгөн. Аларды дээрлик бардык Европа бир эле учурда колдонуп келген, бирок бүгүнкү күндө аларды байыркы скандинавдер: викингдер колдонгону менен эң жакшы эсте калышты.

Рун тамгаларынын эң байыркы формасы жана ирети, Улуу Футарк рундары, Британ музейи тарабынан б.з.ч. Норвегияда Футарк аксакал оңдон солго окулат. "FUTHARK" - руникалык алфавиттин алгачкы 200 белгиси ("th" жазуусу бир тамга).

Биздин Futhark Rune гид табууга болот бул жерде.


0 азыктары

0 азыктары

Кечиресиз, бул чогултууга эч кандай буюмдар бар.