ВУЛТУРЛАРДЫН УЯКТАНЫШЫ

Лила Боуэндин расмий лицензиясы бар зергер буюмдары Wult of Vultures жана Кузгундардын кутуму, китептер Shadow Series.

"Карышкырлардын ойгонуусу", "Кузгундардын кутуму" жана андагы каармандар, буюмдар жана жерлер Далила С. Доусондун Бадали зергер буюмдарынын лицензиясына ылайык автордук укугу болуп саналат. Бардык укуктар корголгон.

2 азыктары

2 азыктары